Drogi użytkowniku !

Korzystając ze Sklepu Internetowego medicorpol.pl przekazujesz nam swoje dane osobowe. Przywiązujemy dużą wagę do ich ochrony i dbamy o Twoją prywatność, dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”).

I. Dane Administratora

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Medicor- Pol Zakład Techniki Medycznej z siedzibą w Łodzi , pod adresem ul. Kilińskiego 233 , 93-133 Łódź , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060357 NIP 725-001-05-17

Z Administratorem możesz skontaktować się w jeden z następujących sposobów: prześlij email na adres : biuro@medicorpol.com.pl

II. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Rejestracja lub logowania w sklepie internetowym

Dane osobowe, które nam podajesz dokonując zakupu w Sklepie Internetowym medicorpol.pl tj. imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonujesz zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:

a)w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

b)w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego medicorpol.pl

c)w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które możesz do nas kierować poprzez formularz kontaktowy albo chat.

Newsletter i usługa live chat

Dane osobowe, które nam powierzasz rejestrując się jako odbiorca Newslettera na stronie internetowej medicorpol.pl , tj. Twój adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w celu wykonania umowy dotyczącej dostarczania Newslettera.

W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz z Medicorpol bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie danych jest dobrowolne , ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy np. newslettera, live chat. Skutkiem niepodania danych będzie : brak możliwości nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy, brak możliwości korzystania z usług sklepu- np. newslettera lub złożenia zamówienia.

III. Odbiorcy danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. kurierom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, finansowe, ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Medicorpol przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Medicorpol roszczeń.

Jeżeli zdecydujesz się na dokonanie płatności za pośrednictwem jednego ze współpracujących podmiotów obsługujących płatności elektroniczne udostępnimy Twoje dane obejmujące (imię, nazwisko, numer i wartość zamówienia, numer IP, adres e-mail, numer telefonu, Twój identyfikator klienta przypisany Ci przez podmiot obsługujący płatności) temu podmiotowi w celu realizacji Twojej płatności.

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia : uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE- USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

IV. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane do momentu Twojej rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym, rezygnacji z Newslettera. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

V. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez medicorpol.pl Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

a)Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.

b)Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.

c)Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (jeśli np. kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń bądź wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację - w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu) - w przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

d)Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych - jeśli np. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane.

e)Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: W zakresie w jakim Twoje dane będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f) Masz prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza postanowienia RODO.

VI. Cookies (ciasteczka)

Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies), stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w Twoim urządzeniu końcowym. Identyfikują one Twoją przeglądarkę oraz usprawniają działanie serwisu. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie.
Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych -  zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Akceptując ciasteczka pozwalasz nam na działania umożliwiające np.:

  1. dostosowanie zawartości stron internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizację korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają np. wyświetlić Ci oglądane wcześniej strony czy produkty w naszym serwisie

  2. utrzymanie sesji (m.in. po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, albo gdy np. wrócisz do sklepu po godzinie, to wybrane wcześniej produkty nadal będą w Twoim koszyku zakupowym

W ramach naszych serwisów mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: tzw. „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu gdy je usuniesz.

W ramach naszych serwisów mogą być stosowane następujące rodzaje ciasteczek:

a)ciasteczka „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach naszych serwisów, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach naszych serwisów;

b)ciasteczka służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach naszych serwisów;

c)ciasteczka „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

d)ciasteczka „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu dla Ciebie, np. w zakresie wybranego języka, waluty lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)ciasteczka „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Często oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym.
Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w przeglądarce na swoim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenia stosowania ciasteczek mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszych stronach internetowych.

Ciasteczka zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat ciasteczek możesz znaleźć na stronach producentów Twojego urządzenia i oprogramowania lub w sekcji „Pomoc” w menu Twojej przeglądarki internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Jeśli nie zgadzasz się z naszą polityka prywatności, prosimy nie odwiedzać naszych stron internetowych.


Informacje

Promocje

Najczęściej kupowane